Foto av Gertrud Sandqvist

Gertrud Sandqvist

Professor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gertrud Sandqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora