Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Giacomo Como är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • George S. Axelby Outstanding Paper Award

    Como, Giacomo (Mottagare), Savla, Ketan (Mottagare), Acemoglu, Daron (Mottagare), Dahleh, Munther A. (Mottagare) & Frazzoli, Emilio (Mottagare), 2015

    Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)