Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag medverkar för närvarande i tre EU-projekt där språkinlärning jämförs mellan olika språk/länder. I COST A33 (Cross-linguistically Robust Stages of Children’s Linguistic Performance http://cost.zas.gwz-berlin.de/cost/index.html) jämför vi hur barn med trettio olika språk tillägnar sig drag som tempus, aspekt, relativsatser. I COST IS0804 (Language Impairment in a Multilingual Society, http://www.bi-sli.org/) söker vi finna vad som karakteriserar flerspråkiga barn med språkstörning, i jämförelse med enspråkiga barn med språkstörning, och i ELIAS (Early Language and Intercultural Acquisition Studies. http://www.elias.bilikita.org/) är syftet att undersöka flerspråkighet och interkulturell kommunikation i förskolan. ELIAS är ett samarbete mellan universitet i Belgien, England, Sverige och Tyskland.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gisela Håkansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren