Inget foto av Glenn Johansson

Glenn Johansson

Professor

Personlig profil

Forskning

Jag har ett brett forskningsintresse, men det övergripande intresset kan sammanfattas med organisation och ledning av produktutvecklingsverksamhet. Det handlar bland annat om processer och metoder för effektiv produktutveckling, produktutveckling i globala organisationer, produktutveckling i samverkan mellan olika aktörer i värdekedjan, integrerade produkt- och tjänstelösningar samt utveckling av produkter för hållbarhet och cirkularitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Glenn Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren