Personlig profil

Forskning

Vad jag arbetar med

Min forskning är inriktad på hur insekter använder kemiska signaler för att hitta parningspartners och lämpliga värdväxter. Jag använder framförallt fjärilar och skalbaggar som modellsystem och min forskning är både nyfikenhetsdriven och tillämpad (bl.a. hur kemiska signaler kan användas för kontroll av skadeinsekter och inom naturvården). Jag undervisar i kemisk ekologi på flera kurser på grundutbildningen.

Bakgrund

Jag föddes 1972 i Växjö. Studerade biologi vid Lunds universitet där jag erhöll min mastersexamen 1998. Därefter påbörjade jag forskarutbildning och försvarade min doktorsavhandling 2002 med titeln ”Disruption of moth mating behaviour by olfactory and auditory cues”, med Christer Löfstedt som handledare. Sedan spenderade jag några år utomlands som postdoktor (USA 2003-2005, Japan 2006) innan jag återvände till Lund.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Glenn Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren