Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Gregor är doktor i kemiteknik från Lunds universitet och civilingenjör i kemiteknik från RWTH Aachen University. För närvarande arbetar han som forskare inom membranvetenskap vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet. Hans huvudfokus ligger på membranprocesser inom livsmedelsproduktion och bioraffinaderier. Han är involverad i processutveckling och undersökning av membran fouling och rengöring med in situ monitoring metoder. 

Nyckelord

  • Membranfouling
  • Bioraffinaderi
  • Membranteknologi
  • Real-time monitoring

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gregor Rudolph-Schöpping är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren