Inget foto av Grunde Gjesdal

Grunde Gjesdal

Knuten till universitetet

10 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Grunde Gjesdal med nedanstående personer: