Inget foto av Gudrun Edgren

Gudrun Edgren

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gudrun Edgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap