Inget foto av Guillaume Pédehontaa-Hiaa

Guillaume Pédehontaa-Hiaa

Forskare, biträdande, PhD

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Analytisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Guillaume Pédehontaa-Hiaa är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren