Inget foto av Gunilla Andersson

Gunilla Andersson

Universitetsadjunkt

  • Telefon+46462220656
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag blev färdig sjuksköterska våren 1995 efter att tidigare arbetat som ekonom. Min kliniska tjänstgöring har varit inom olika discipliner: somatisk slutenvård, psykiatrisk sluten och öppenvård och jag har även arbetat både som skolsköterska och distriktssköterska på vårdcentral och i hemsjukvård. Min magisterexamen blev färdig våren 2011 vid Malmö högskola och avser ifall motiverande samtal har effekt vid rökavvänjning.

Som universitetsadjunkt i omvårdnad undervisar jag på sjuksköterskeprogrammet i olika kurser, handleder uppsatser m.m. Jag är kursansvarig i omvårdnadens teknik och metod, undervisar på Practicum och är även klinisk lärare i verksamhetsförlagd utbildning i psykiatri termin 4.