Foto av Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om förutsättningar för åldrande människor att kunna vara aktiva i vardagen, främst i aktiviter utanför hemmet, såsom att vara fysiskt aktiv och delaktig i samhällslivet. Jag är intresserad av hur utformningen av den fysiska miljön inverkar på aktivitet när man har ett eller flera funktionshinder. Mina aktuella forskningsprojekt fokuserar framför allt på metodologi för bedömning av tillgänglighet samt implementering och utvärdering av åtgärder i hemmiljön.

Under senare tid har jag också kommit att intressera mig för frågor som rör de sköraste äldre i vårt samhälle utifrån organisatoriska perspektiv, bl.a. hur brister i kommunikation och organisation blir ett hinder för effektiv vård.

Forskningen bedrivs inom Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), som är ett Forte-centrum vid Lunds universitet.

Jag undervisar regelbundet vid arbetsterapeutprogrammet och på den tvärdisciplinära mastersutbildningen i medicinsk vetenskap. Har under de senaste åren drivit utvecklingen av masterskurserna Medicinsk vetenskap: Evidens-baserad praxis och Kommunikation, ledarskap och professionell utveckling.

Doktorsavhandling 
Carlsson G. (2002). Catching the bus in old age – Methodological aspects of accessibility assessments in public transport. Doktorsavhandling. Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för arbetsterapi, Lunds universitet. ISBN 91-974281-1-6.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunilla Carlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren