Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är framförallt inriktad på massproducerade och instruerande bilder. Jag driver sedan april 2019 forskningsprojektet "Att läsa mönster: Kvinnor, kläder och grafisk kultur 1881–1981", finansierat av Vetenskapsrådet 2019–2022. Projektet handlar om produktionen, spridningen och läsningen av pappersmönster för hemsömnad av damkläder i Sverige. 

I min avhandling Botaniska bilder till allmänheten: Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora(Atlantis 2013) undersökte jag hur de botaniska planscherna skapades, spreds och mottogs utifrån de givna förutsättningarna vid början av 1900-talet: den botaniska vetenskapen, pedagogiska ideal, bildkonventioner, ekonomi, trycktekniker och bokmarknad. 

Jag arbetar även med en lärobok om bokillustrationens historia.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunilla Törnvall är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler