Foto av Gunlög Josefsson

Gunlög Josefsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är för närvarande huvudsakligen inriktad på gränssnittet mellan prosodi och syntax. Det klassiska synsättet i den generativa tradition som jag arbetar inom är att syntaxen skapar ledföljd, till exempel ordningen verb – objekt i svenska. Prosodin skulle följa av ledföljden, enligt detta synsätt. Det nya tankesätt som växer inom den internationella forskningen, och som är mycket spännande, kan sägas vara karaktäriserat av principen ”prosodin först” – ledföljden kan, åtminstone ibland, vara bestämd av prosodiska egenskaper i språket. I en stark tolkning av en sådan modell skulle all ledföljd vara bestämd av prosodi. Där är vi inte ännu, men det är intressant att se hur långt denna princip kan drivas. Det projekt som jag har arbetat med under en längre tid, tillsammans med Nomi Erteschik-Shir, Ben Gurion University, och Björn Köhnlein, Ohio State University, undersöker möjligheten att ett fenomen som livligt har diskuterats bland syntaktiker, pronomenhopp eller Object Shift, inte drivs av syntaxen utan just av prosodin. (Pronomenhopp/Object Shift är möjligheten att placera obetonade objektspronomen före negationer och andra satsadverbial, t.ex. Jag gillar honom inte.)

Ett annat projekt som jag arbetar med, tillsammans med Katarina Lundin, handlar om grammatikdidaktik. Grammatik anses vara så svårt av många studenter. Vi vill försöka ta reda på vilka moment eller tankegångar det är som gör att grammatik känns så svårt. Vi håller på att skriva en bok om detta, riktad till svensklärarstudenter, verksamma svensklärare och studenter som studerar svenska och svenska som andraspråk vid högskolor och universitet.

Till sist håller jag på några mindre projekt, till exempel undersöka den talspråkliga pluralformen -sar, som i bastusar och avokadosar. Även här vill jag ge en förklaring i prosodiska termer – gränssnittet mellan fonologi och morfologi.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren