Inget foto av Gunnar Bramstång

Gunnar Bramstång

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i internationell privat- och processrätt. Min forskning fokuserar på frågor om domsrätt och verkställighet i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt.

Undervisning

Jag undervisar i ämnena internationell privat- och processrätt samt civilprocessrätt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Private International Law
  • Public Law
  • EU Law

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunnar Bramstång är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler