Foto av Gunnar Lidén

Gunnar Lidén

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Gunnar Liden tog civ.ing examen i Kemiteknik vid Chalmers 1985, och senare även en Teknisk doktorsexamen i Kemisk reaktionsteknik vid Chalmers 1993. Han fick sin nuvarande tjänst som professor i Kemiteknik vid LTH 1999. GLs forskningsintresse ligger inom fermentations- och enzymteknik, med tillämpningar för lignocellulosaomvandling. Han har ett brett intresse för biokemisk reaktionsteknik, och har bl.a. medförfattat en lärobok i ämnet (Bioreaction Engineering Principles). Tidigare forskningsinsatser har primärt berört fermentationsteknik för lignocellulosabaserad etanolproduktion, men senare års forskning har istället behandlat produktion av karboxylsyror och biologiska metoder för ligninomvandling.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

  • fermentation
  • bioreactor
  • bioprocess technology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunnar Lidén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren