Foto av Gunnar Lidén

Gunnar Lidén

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Gunnar Liden tog civ.ing examen i Kemiteknik vid Chalmers 1985, och senare även en Teknisk doktorsexamen i Kemisk reaktionsteknik vid Chalmers 1993. Han fick sin nuvarande tjänst som professor i Kemiteknik vid LTH 1999. GLs forskningsintresse ligger inom fermentations- och enzymteknik, med tillämpningar för lignocellulosaomvandling. Han har ett brett intresse för biokemisk reaktionsteknik, och har bl.a. medförfattat en lärobok i ämnet (Bioreaction Engineering Principles). Tidigare forskningsinsatser har primärt berört fermentationsteknik för lignocellulosabaserad etanolproduktion, men senare års forskning har istället behandlat produktion av karboxylsyror och biologiska metoder för ligninomvandling.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • fermentation
  • bioreactor
  • bioprocess technology

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunnar Lidén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren