Foto av Gunnar Lidén

Gunnar Lidén

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunnar Lidén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemical Engineering

Agricultural and Biological Sciences