Foto av Gunnar Sandin

Gunnar Sandin

Professor

Personlig profil

Forskning

Bedriver forskning om visuell kommunikation, och i bred mening om kopplingen mellan estetik och demokrati, särskilt inom området arkitektur och byggd miljö.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fria nyckelord

  • Research on citizen participation, Visual communication , Semiotics, Artistic research

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunnar Sandin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren