Personlig profil

Forskning

"The world of nuclear spins is a true paradise for theoretical and experimental physicists." (Richard R. Ernst, Nobel Lecture 1992)

I mainly do Magnetic Resonance Imaging (MRI), with applications in basic and clinical neuroscience of the human brain. Being a physicist, I strive to turn clinical MRI scanners, the happy snappy cameras of the radiologists, into instruments for precise quantitative measurements - mainly at the ultrahigh field scanner of the National 7T facility. My group develops and improves qMRI methods and exam protocols that are made to measure to the research question and the MR scanner, specializing in detection of myelin and demyelination. Besides, I like scanning objects that pose a challenge to being examined in clinical MR scanners, like small animals or fixed brains. In my spare time I try to solve mathematical problems related to MRI.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunther Helms är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren