Foto av Guoxiang Niu

Guoxiang Niu

Knuten till universitetet, Dr.

Personlig profil

Forskning

Guoxiang‘s research until now has mainly focused on the mechanism driving the dynamics of soil dissolved organic matter, particulate, and mineral-associated organic matter under global changes (i.e., nitrogen deposition, climate change) in grassland and forest ecosystems.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lantbruksvetenskaper
  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Guoxiang Niu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren