Gustaf Fryksén

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag är sedan september 2015 doktorand i historia vid Historiska institutionen. Tidigare har jag varit läkarstudent och bedrivit universitetsstudier i medicin, språk och arkivvetenskap. Jag var forskningsamanuens vid Historiska institutionen 2013-2015.

Min egen forskning är främst inriktad mot Sverige, Medelhavet och osmanska världen under tidsperioden 1680-1830. Doktorandprojektet The House of Logie: A global microhistory of consulship and life in the 18th century avser att med multinationell grundforskning som grund undersöka och analysera hur ett antal konsulsfamiljer verkade i Medelhavets maritima gränsområden. Särskilt fokus läggs på George Logie (1694-1776) och hans krets avseende handel, diplomati och familj/dynasti.

Andra forskningsintressen innefattar maritim historia, konsulsstudier som forskningsämne, globalhistoria, osmanska studier och arkivvetenskap.

Jag är medlem i Sjöhistoriska samfundet.

Undervisning

Jag undervisade under perioden 2016-2018 på grundkursen i Freds- och konfliktvetenskap (FKV A12:1) på Statsvetenskapliga institutionen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gustaf Fryksén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren