Foto av Gustavo Jasso Ahuja

Gustavo Jasso Ahuja

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

My research concerns the representation theory of quivers and algebras as well as its applications in other areas of mathematics. My research leverages, in particular, methods from homological algebra and higher category theory.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Algebra och logik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gustavo Jasso Ahuja är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren