Foto av Gustavo Jasso Ahuja

Gustavo Jasso Ahuja

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gustavo Jasso Ahuja är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics