Guy Jackson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Guy Jackson is a human geographer exploring the drivers of vulnerability in socio-ecological systems. His PhD, completed at The University of Queensland, identified the influence of emergency food aid on the causal disaster vulnerability of Indigenous food systems. Guy is currently working on the project Recasting the Disproportionate Impacts of Climate Change Extremes at LUCSUS. In this project he is exploring climate change loss and damage in Northern Australia. He is also working on theoretical and conceptual development of experiences of loss and the (re)production of vulnerability at different spatial and temporal scales. This research seeks to further our understanding of loss and damage, both empirically and theoretically, by using an intersectional lens and transdisciplinary approaches.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Guy Jackson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren