Foto av Håkan Axelson

Håkan Axelson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Trots att vi under de senaste decennierna lärt oss mycket om uppkomstmekanismerna för cancer så är behandlingsresultaten för spridd sjukdom i allmänhet mycket dåliga. Detta beror sannolikt på att varje patient är unik och att det finns genetiska skillnader inom tumören. Det finns dock vissa tillväxtvillkor som delas av många olika tumörtyper. Ett av dessa är lågt syretryck (hypoxi) som uppkommer eftersom nybilding av kärl inte fungerar som normalt. Njurcancer drabbar ca 1000 svenskar om året och har på många sätt fungerat som ett modellsystem för att studera tumörcellers svar på hypoxi. Detta eftersom den på ett unikt sätt karakteriseras av en genetisk förändring som gör att det cellulära svaret på hypoxi är påslaget hela tiden. Vi vill i vår forskning studera kopplingen mellan hypoxi och uppkomst av njurcancer. Genom att förstå detta kan vi också finna markörer som kan kopplas till sjukdomsförloppet och som kan användas för diagnostik och terapi.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Njurcancer
  • cellsignalering
  • diagnos

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Axelson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren