Foto av Håkan Carlsson

Håkan Carlsson

knuten till universitetet

  • Telefon+46730753217
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1990 och tog min magisterexamen i sjukgymnastik 2010 vid Lunds universitet. I november 2015 blev jag antagen som doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Jag forskar på 50 % och arbetar 50 % kliniskt inom VO neurologi och rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

Min forskning handlar om personer med nedsatt känsel i arm och hand efter stroke. Delstudie ett är en kvalitativ studie med syfte att få en ökad kunskap hur känselnedsättningen påverkar personens vardag och livssituation. Syftet med följande studier är att utvärdera om specifik känselträning kan förbättra känseln och förmågan att använda handen i vardagliga aktiviteter. Min huvudhandledare är Christina Brogårdh och biträdande handledare är Anders Björkman, Birgitta Rosén och Helené Pessah-Rasmussen.

Forskning

I am a registered physiotherapist since 1990 and I took my master degree in 2010 at Lund University. I became a PhD student in November 2015 at Department of Health Sciences, Lund University. I work half time with research and half time as a clinician at the Department of Neurology and Rehabilitation Medicine, Skåne University Hospital.

My research focuses on persons with impaired sensation of their arm and hand after stroke. The first study is a qualitative study aiming to increase our knowledge of how sensory impairments affect the persons´ daily life. The aims of the following studies are to evaluate the effect of specific sensory training on sensation, dexterity and the ability to use the hand in daily life. My main supervisor is Christina Brogårdh and assisting supervisors are Anders Björkman, Birgitta Rosén and Helené Pessah-Rasmussen.

Forskning

I am a registered physiotherapist since 1990 and I took my master degree in 2010 at Lund University. I became a PhD student in November 2015 at Department of Health Sciences, Lund University. I work half time with research and half time as a clinician at the Department of Neurology and Rehabilitation Medicine, Skåne University Hospital.

My research focuses on persons with impaired sensation of their arm and hand after stroke. The first study is a qualitative study aiming to increase our knowledge of how sensory impairments affect the persons´ daily life. The aims of the following studies are to evaluate the effect of specific sensory training on sensation, dexterity and the ability to use the hand in daily life. My main supervisor is Christina Brogårdh and assisting supervisors are Anders Björkman, Birgitta Rosén and Helené Pessah-Rasmussen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Stroke
  • Känsel
  • Övre extremitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Carlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren