Foto av Håkan Eftring

Håkan Eftring

Universitetslektor, Studierektor, ETP, Excellent Teaching Practitioner

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Håkan Eftring, tekn dr och universitetslektor vid Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Mina forskningsområden är social och assisterande robotik, universell utformning och användarcentrerade design- och utvärderingsmetoder. I min doktorsavhandling myntade jag begreppet användvärdhet. Begreppet är relaterat till en persons värderingar, behov, önskningar och drömmar, till skillnad från den mer tekniska relationen mellan personen och tekniken.

Undervisning

Jag är studierektor vid Institutionen för designvetenskaper och undervisar i kognitionsergonomi, universell utformning, rehabiliteringsteknik och servicerobotik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Mänsklig interaktion med IKT
 • Interaktionsteknik
 • Robotteknik och automation

Fria nyckelord

 • Rehabiliteringsteknik
 • Universell utformning
 • Social och assisterande robotik
 • Användarcentrerade design- och utvärderingsmetoder
 • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Eftring är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren