Foto av Håkan Frantzich

Håkan Frantzich

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningen är i huvudsak inriktad mot utrymning vid brand och metoder för brandteknisk dimensionering, främst hur hantering av osäkerheter hanteras i ett tillämpat perspektiv. En annan del av forskningen handlar om metoder för att minska dödsbränder i bostäder.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan samhällsbyggnadsteknik
  • Husbyggnad

Fria nyckelord

  • brandskydd
  • människors beteende
  • riskhantering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Frantzich är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren