Foto av Håkan J. Holm

Håkan J. Holm

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min nuvarande forskning är i huvudsak inriktad mot experimentell ekonomi och beteendeekonomi. För närvarande undersöker jag hur hänsyn till image påverkar ekonomiskt beteende. I ett annat projekt studeras hur risktagande påverkas av faktorer som konkurrens och kognitiv förmåga. Jag använder också experimentella metoder i studiet av verkställande direktörers beteende i Kina.

Undervisning

Jag undervisar främst i mikroekonomi, industriell organisation samt experimentell ekonomi (från introduktionsnivå till forskarutbildning). Jag har fått pris som Ekonomihögskolans bäste lärare. En av mina viktigaste uppgifter är att handleda kandidat- och masterstudenter samt doktorander i deras uppsats- och avhandlingsskrivande.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fria nyckelord

  • Experimental Economics
  • Microeconomics
  • Behavioral Economics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan J. Holm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren