Inget foto av Håkan Johansson

Håkan Johansson

Universitetslektor, Fil dr, docent, PhD, Associate professor

Personlig profil

Forskning

Håkan Johansson, Fil dr och docent, är programansvarig för psykoterapeutprogrammet som helhet vid Lunds Universitet och också inriktningsansvarig för den psykodynamiska varianten. Han är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi.

Håkan undervisar främst på psykolog- och psykoterapeutprogrammet. Undervisning inkluderande områden som psykopatologi/psykiatri, psykoterapeutisk och psykologisk behandling samt kris- och traumapsykologi.

Håkans forskning omfattar olika områden, främst psykoterapeutisk och psykiatrisk effekt- och processforskning. Ett stort forskningsområde är den terapeutiska alliansen där fokus mest har varit på alliansens betydelse i rutinpsykiatrisk verksamhet. Ett annat forskningsområde har varit betydelsen av vårdmiljön, främst psykiatrisk vårdmiljö. Ett aktuellt forskningsprojekt där Håkan är en av forskningsledarna är projekt POSE. The POSE study - panic control treatment versus panic-focused psychodynamic psychotherapy under randomized and self-selection conditions.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren