Foto av Håkan Lobell

Håkan Lobell

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen ligger framför allt inom tre områden. Forskningen inom området penning- och finanshistoria är huvudsakligen orienterad mot svensk valutahistoria och valutamarknadsintegration under 1800-talet. Mitt intresse för tillväxt och strukturell förändring är inriktad mot framför allt historiska nationalräkenskaper, men även i kopplingar mellan de monetära/finansiella- och realekonomiska sidorna av ekonomisk utveckling.  Slutligen, min forskning inom ekonomisk doktrinhistoria rör huvudsakligen svenskt tänkande kring penning- bank- och valutafrågor under 1800-talet. En viktig del som spänner över flera områden är datainsamling och uppbyggnad av databaser.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Lobell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler