Foto av Håkan Lobell

Håkan Lobell

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Lobell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap