Inget foto av Håkan Pettersson

Håkan Pettersson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Pettersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Engineering