Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskar på ektomykorrhiza

Jag är professor i markbiologi och miljövetenskap och jag forskar på ektomykorrhiza, svamp som lever i symbios med träd. I de flesta skogliga ekosystem producerar de flera hundra kilo mycel per hektar och år, vilket är betydelsefullt för trädens näringsupptag, men också för att kol och kväve ska stanna kvar i marken.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger i att försöka förstå hur det här flödet av kol under markytan regleras och vilken betydelse ektomykorrhiza har för näringsupptaget och för marken som kolkälla.

Experiment och övervakning

Den största delen av min forskning utför jag i granskog i Sverige och på andra håll i Europa. Men jag arbetar även i Tunisien och Nepal där jag undersöker mark och jord som är utsatt för erosion och salter.

Jag arbetar både med experiment och övervakning. Experimenten handlar om att testa och mäta effekten av olika sätt att förvalta och sköta skog och mark, exempelvis gödning, träaska som återförs till jorden och vad som händer när biomassa snabbt försvinner. På övervakningsplatserna undersöker jag aktiviteten hos mykorrhiza och relaterar den till parametrar såsom kvävedeposition, pH, nederbörd med mera.

Här nedan listar jag några av de senaste vetenskapliga publikationerna på området. Jag har också skrivit en populärvetenskaplig bok med titeln Jord: funderingar kring grunden för vår tillvaro.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Markvetenskap
  • Mikrobiologi

Fria nyckelord

  • jord
  • mycorrhiza
  • fosfor
  • kväve

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Wallander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren