Foto av Haider Ghaidan

Haider Ghaidan

Knuten till universitetet, Consultant Cardiothoracic surgeon

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Haider Ghaidan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap