Foto av Hajnalka Bodnar

Hajnalka Bodnar

Forskningskoordinator

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren