Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hamed Sadeghi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Engineering

Mathematics