Personlig profil

Forskning

I obtained my PhD from Aarhus University, Denmark, where I studied the impact of small molecules on honey bees’ health by employing mass spectrometry-based metabolomics approaches (Fomsgaards’s lab). I visited the University of California, Davis as a visiting scholar, where I gained experience in untargeted metabolome analysis and enriched my data processing skills (Fiehn’s lab).

Currently, I am a postdoctoral fellow at the Center for Analysis and Synthesis at Lund University. I implement analytical techniques such as chromatography, mass spectrometry, and metabolomics to get more insight into human metabolic disorders, including diabetes and thyroid hormone disease (Spégel's lab).

My research interests include mass spectrometry, metabolomics, lipidomics, natural product chemistry, and computational analysis development.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hamidreza Ardalani är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren