Hampus Östh Gustafsson (fotografi)

Hampus Östh Gustafsson

Forskare

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar främst kring frågor om humanioras och universitetens historia och organisation samt formeringen av en modern kunskapspolitik i framför allt det svenska välfärdssamhället. Jag disputerade 2021 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet på avhandlingen Folkhemmets styvbarn: Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980 (Daidalos). Sedan dess har jag framför allt intresserat mig för frågor om akademiska tider och förhållandet mellan universitet och samhälle.

Vid Lunds universitet forskar jag inom projektet "Den humanistiska diasporan: Humanisters migration och kunskapscirkulation i Sverige, 1876-1926". 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hampus Östh Gustafsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler