Foto av Hampus Holmer

Hampus Holmer

Medicine doktor, Läkare, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klinisk medicin
 • Kirurgi
 • Pediatrik
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fria nyckelord

 • global hälsa
 • Folkhälsa
 • kirurgi
 • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hampus Holmer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren