Sökresultat

  • Spår av Ljud

    Sanne Krogh Groth (organisatör), Henrik Frisk (organisatör), Emilie Stroh (organisatör), Lund Cajsa S (huvudtalare), Markus Huss (inbjuden talare), Hanna Autio (inbjuden talare), Sandra Pauletto (inbjuden talare), Thomas Lund (inbjuden talare), Leif Lönnblad (inbjuden talare) & Jacob Kirkegaard (inbjuden talare)

    2021 aug. 31

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens