Foto av Hanna Bäck

Hanna Bäck

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  1. Jämförande politik
  2. Politiska partier och regeringar
  3. Politiskt beteende och politisk psykologi

Pågående forskning och undervisning

Min forskning fokuserar framför allt på politiska partier och koalitionspolitik i Västeuropeiska parlamentariska demokratier, t ex på ämnen som regeringsbildning, regeringars överlevnad, fördelning och omfördelning av ministerposter, och beslutsfattande i koalitionsregeringar. Jag forskar även om politiskt deltagande och röstningsbeteende, och i den forskning jag bedrivit under senare år fokuserar jag även på politisk psykologi, t ex när man försöker förklara kollektivt handlande och protestbeteende.

Jag leder för närvarande tre projekt, ett om psykologiska faktorer bakom protestbeteende, ett om partiers interna sammanhållning, och ett om ministrars inflytande på socialpolitiken (se mer under 'Projekt' i den högra kolumnen). Jag ingår även i forskningsprogrammet STANCE - State-making and the Origins of Global Order in the Long 19th Century and Beyond.

Jag är associate editor för tidskriften Political Psychology.

Jag undervisar i jämförande politik, politisk psykologi och forskningsmetoder.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Bäck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren