Foto av Hanna Bäck

Hanna Bäck

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

 1. Jämförande politik
 2. Politiska partier och regeringar
 3. Politiskt beteende och politisk psykologi

Pågående forskning och undervisning

Min forskning fokuserar framför allt på politiska partier och koalitionspolitik i Västeuropeiska parlamentariska demokratier, t ex på ämnen som regeringsbildning, fördelning och omfördelning av ministerposter, beslutsfattande i koalitionsregeringar och legislativt beteende. Jag forskar även om politiskt beteende/politisk psykologi, framför allt med fokus på att förklara protestbeteende, radikalisering och affektiv polarisering. Andra forskningsområden jag fokuserar på är statsbyggnad, korruption och utrikespolitiskt beslutsfattande. 

Jag undervisar i jämförande politik, politisk psykologi och forskningsmetoder.

Curriculum Vitae

Innan jag kom till Lund (2011) arbetade jag som juniorprofessor vid Mannheim Centre for European Social Research (MZES). Jag disputerade vid Uppsala universitet (2003) och har haft post dok-tjänster vid European University Institute och University of Twente.

Jag är ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien och är för närvarande redaktör för tidskriften Research & Politics.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Bäck är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren