Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som lektor i biblioteks och informationsvetenskap, med inriktning mot digitala kulturer. Mina forskningsintressen rör digitala kulturer, samt informations- och kulturpolitik. Jag studerar bland annat folkbibliotek i det digitala samhället, användningen av sökmotorer och dess konsekvenser för skolpraktiker, specifikt information och sökkrititska aspekter, samt digital konsumtion.  

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Carlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler