Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

X-ray imaging, micro-CT, phase contrast imaging

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Dierks är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren