Inget foto av Hanna Edgren

Hanna Edgren

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring fältet narrativ kriminologi. Mer specifikt är jag intresserad av att undersöka hur komplexa processer, såsom "pathways into and out of crime" samt återfall i brott (recidivism) kan förstås med hjälp av en narrativ ansats. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Edgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler