Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på om och hur skogspolicy påverkar aktörer, hur de interagerar och om och vilka effekter det får för markanvändning. I stort handlar det om hur olika intressen för nordiska skogar samspelar eller krockar och vilka effekter det får i förhållande till hur vi använder mark och vatten.

Som en del av det tvärvetenskapliga projektet ”Grön skogspolitik: en jämförande utvärdering av resultat och avvägningar över Fenno-Scandinavia (GreenPole)” använder jag mig av en blandning av kvantitativa och kvalitativa data genom agentbaserad modellering, vandrande intervjuer och geografisk information. Jag är anställd på statsvetenskapliga institutionen med miljövetenskap som forskningsämne.

Generellt är jag intresserad av koppling mellan samhällen, makt och naturresurser. Jag inspireras av teorier inom social-ekologiska system, politisk ekologi, sociala rörelser och markanvändning. Med en bakgrund i naturgeografi och ekosystemanalys har jag tidigare studerat vattentillgänglighet i Nepal, markstabilitet i Uganda, miljökonflikt i förhållande till Chiles skogsindustri och motståndsrörelser kring gruvor i Sápmi och Ecuador.

Samverkan

Grön skogspolitik: en jämförande utvärdering av resultat och avvägningar över Fenno-Scandinavia (GreenPole)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Ekström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler