Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Som en del av det tvärvetenskapliga projektet ”Grön skogspolitik: en jämförande utvärdering av resultat och avvägningar över Fenno-Scandinavia (GreenPole)” använder jag agentbaserad modellering för att undersöka hur olika intressen påverkar nordiska skogar. Jag är anställd på statsvetenskapliga institutionen med miljövetenskap som forskningsämne.
 
Jag är intresserad av koppling mellan samhällen och naturresurser och av landsbygds- och utvecklingsfrågor. Med en bakgrund i naturgeografi och genusvetenskap har jag tidigare studerat vattentillgänglighet i Nepal, markstabilitet i Uganda, miljökonflikt i förhållande till Chiles skogsindustri och motståndsrörelser kring gruvor i Sápmi och Ecuador.

Samverkan

Grön skogspolitik: en jämförande utvärdering av resultat och avvägningar över Fenno-Scandinavia (GreenPole)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Ekström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler