Personlig profil

Forskning

Hanna Isaksson startade arbeta på Lunds Universitet 2011 och har sedan 2014 varit del av den nya Institutionen för Biomedicinsk Teknik. Hennes forskningsinriktning är rörelseorganensvävnader med fokus på biomekanik och mekanobiologi. Forskningen fokuserar på funktionell bildanalys och formmodellering av skelettet, att förstå skademekanismer i ben, samt att förbättra förståelsen av kvaliteten hos nybildat ben under frakturläkning. Dessutom undersöker gruppen hur brosk är uppbyggt för att förstå hur sammansättning, struktur och funktion hänger samman och hur det ändras vid sjukdommar som artros. Slutligen undersöker gruppen mekanik och mekanobiologiska frågeställningar relevanta för skador och läkningsprocesses hos hälsenor.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicinsk bildbehandling
 • Medicinska material och protesteknik
 • Teknisk mekanik

Fria nyckelord

 • biomekanik
 • mekanobiologi
 • biomaterial
 • rörelseorganensvävnader
 • avbildning
 • synkrotronljus
 • finita elementmetoden
 • beräkningsmodeller

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Isaksson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren