Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar primärt på proaktiv bedömning av responsförmåga och hur sådana bedömningar kan stödja möjligheterna att hantera risk. Jag fokuserar också på hur olika riskhanteringsaktiviteter hänger ihop och kan integreras för att bättre bidra till det långsiktiga målet att minska förlusterna av olyckor, kriser och katastrofer. Som del av min forskning arbetar jag i nära samarbete med offentliga aktörer på lokal, regional and nationell nivå i Sverige.

Undervisning

Jag är kurskoordinator för kurserna "Foundations for Risk Assessment and Management" (VRSN05 och TFRP25) och "Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället" (TFRU25). Jag handleder också examensarbeten som fokuserar på olika aspekter av riskhantering och samhällssäkerhet.

Jag är biträdande programledare för två utbildningsprogram vid Lunds tekniska högskola: civilingenjörsprogrammet i riskhantering och brandingenjörsprogrammet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan teknik

Nyckelord

  • riskhantering
  • förmågebedömning
  • krishantering
  • samhällssäkerhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Lindbom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren