Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Ljung är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science