Foto av Hanna Maria Öhnell

Hanna Maria Öhnell

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning syftar till att förbättra och effektivisera det kliniska arbetssättet vid handläggning av patienter med grön starr, sk glaukom, och för att minska glaukominducerat synhandikapp. Vid glaukom är sjukdomsförloppet mycket varierande där några försämras långsamt och andra snabbt. Jag undersöker den mindre gruppen patienter utan någon försämring trots lång uppföljningstid för att finna eventuella skyddande karaktäristika hos dessa patienter. Jag tittar också på förhållandet mellan när man upptäcker försämring i synnerven respektive vid synfältsundersökningar samt om detta skiljer sig åt mellan olika sjukdomstadier. Resultaten av min forskning kommer möjliggöra att glaukompatienter följs med den bästa metoden eller metoderna för att upptäcka tidiga glaukomskador och att vi kan använda sjukvårdens resurser effektivt för att kunna följa patienter på det bästa och mest effektiva sätt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Maria Öhnell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren