Inget foto av Hanna Sjöberg Ovenholm

Hanna Sjöberg Ovenholm

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanna Sjöberg Ovenholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren